Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana.

Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata?

 • Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Iesniegumu programmā „Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana" atrodas šeit.

 • Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Iesniegumu programmā „Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana" „universālajā” režīmā atrodas šeit.

 • Vairāk skatīt šeit.

Kāda ir aizliegumu uzlikšanas/noņemšanas kārtība traktortehnikai?

Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana notiek, lai nepieļautu traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanu, reģistrāciju bez īpašnieka vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kompetento amatpersonu, iestāžu atļaujas, lai aizsargātu īpašnieka, citu personu vai valsts intereses, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 14.panta pirmo, otro prim daļu.

Pieteikumā par aizliegumu uzlikšanu/noņemšanu traktortehnikai (piekabēm) ir iespēja papildus pieprasīt izziņu par veikto aizlieguma reģistrāciju/noņemšanu.

Papildus lasiet sadaļas:

 • „Kāda informācija ir iekļauta izziņā par veikto aizlieguma reģistrāciju/noņemšanu?”
 • „Kāds ir izziņas sagatavošanas termiņš?”
 • „Vai par aizliegumu reģistrāciju/noņemšanu un izziņu ir jāmaksā?”

Kas var uzlikt/noņemt aizliegumu?

Traktortehnikas īpašnieks var uzlikt/noņemt aizliegumu atsavināt vai reģistrēt savā īpašumā esošo traktortehniku. Traktortehnikas īpašnieks var būt juridiska vai fiziska persona.

Traktortehnikas turētājs nevar reģistrēt/noņemt aizliegumu turējumā esošai traktortehnikai.

Kompetentas juridiskās personas, iestādes var uzlikt/noņemt aizliegumus trešās personas īpašumā esošai traktortehnikai (izmantot pakalpojumu paplašinātā „universālajā” režīmā) saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 14.panta otro daļu. Šajā gadījumā juridiskas personas pārstāvim nepieciešams

 • noslēgt līgumu par juridiskas personas sadarbību ar VTUA;
 • reģistrēt juridisko personu Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klientu.

Lai uzzinātu vairāk par iespēju izmantot pakalpojumu paplašinātā „universālajā” režīmā atbilstošo juridisko personu pārstāvjus lūdzam sazināties ar VTUA klientu apkalpošanas speciālistiem.

Kāda informācija ir iekļauta izziņā par veikto aizlieguma reģistrāciju/noņemšanu?

Izziņā ir iekļauta informācija par traktortehnikas spēkā esošiem aizliegumiem veikt darbības (informācija tiek sniegta atsilstoši izziņas saņēmēja kompetencei).

Vai par aizlieguma reģistrāciju/noņemšanu un izziņu ir jāmaksā?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

Skatīt cenrādi šeit .

Kāds ir izziņas sagatavošanas termiņš?

Izziņas elektronisko versiju var saņemt uzreiz (ja izziņa ir bezmaksas vai pakalpojums ir pieejams paplašinātā „universālajā” režīmā) vai pēc izziņas apmaksas, ja apmaksa ir veikta elektroniski Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmā (tālāk tekstā - ZM EPS).

Ja izziņa ir par maksu un izziņas apmaksa ir veikta ārpus ZM EPS, tad izziņas elektroniskā versija kļūs pieejama, kad VTUA klientu apkalpošanas speciālists pārliecināsies par veiktu apmaksu un apstiprinās pieteikumu izziņas izsniegšanai.

Svarīga informācija: Visas izziņas, kuras ir pieprasītas papīra veidā tiek apliecinātas ar VTUA direktora parakstu Rīgā. Ja vēlaties ātri saņemt pieprasīto izziņu, kā izziņas saņemšanas vietu norādiet Rīgas VTUA tehniskās uzraudzības nodaļas biroju.

Sagatavotās izziņas uz reģionālām klientu apkalpošanas nodaļām tiek piegādātas 1 reizi nedēļā. Lūdzu, sazinieties ar izvēlētās reģionālās VTUA tehniskās uzraudzības nodaļas klientu apkalpošanas speciālistiem un pārliecinieties, ka izziņa ir piegādāta birojā, pirms dodaties saņemt izziņu.

Kā elektroniski iesniegt pieteikumu?

Jums ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumu ar pieprasījumu reģistrēt/noņemt aizliegumus traktortehnikai:

 • ja Jūs esat traktortehnikas īpašnieks un esat reģistrēti Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
 • ja Jūs esat reģistrēti Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā pārstāvis (pilnvarotā persona) ZM klientam (traktortehnikas īpašniekam);
 • ja Jūs esat reģistrēti Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā pārstāvis ZM klientam (juridiskas personai, kurai ir piešķirtas tiesības izmantot šo pakalpojumu paplašinātā „universālajā” režīmā).

Papildus lasiet sadaļu „Kas var reģistrēt/noņemt aizliegumu?”

Lai ievadītu un iesniegtu pieteikumu

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Traktortehnika” izvēlieties e-pakalpojumu „Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana.” un nospiediet pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī norādiet aizlieguma reģistrācijas/noņemšanas pieprasījumu;
 • 2. solī papildus ir iespēja norādīt,

  ka vēlāties saņemt uz e-pastu ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu: uz e-pastu saņemsiet ziņojumos par to, ka pieteikumam ir mainīts statuss, portālā var apskatīt un lejupielādēt pieprasīto izziņu;

  ka vēlāties saņemt izziņu par veikto aizlieguma reģistrāciju/noņemšanu elektroniski vai papīra veidā ar VTUA direktora parakstu.

  Svarīga informācija: juridiskais spēks ir tikai papīra izziņai ar VTUA direktora parakstu un izziņu var saņemt tikai klātienē. Pieprasītas papīra izziņas netiek sūtītas pa pastu.

 • 3. solī pirms pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu:

  Ja esiet pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu”;

  Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Svarīga informācija: pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”.

Iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu var atrast sekojoši:

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Traktortehnika” izvēlieties e-pakalpojumu „Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana.”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu.

Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Svarīga informācija: izmantojot ZM elektronisko pieteikšanas sistēmu (ZM EPS) ir iespējams atsaukt pieteikumu, ja pieteikums ir statusā „Iesniegts” un nav apmaksāts pieteikuma rēķins par VTUA maksas pakalpojumu (gadījumā, ja pakalpojums ir par maksu).

Ja vēlāties atsaukt pieteikumu, par kuru ir veikta apmaksa, Jums nepieciešams sazināties ar VTUA tehniskās uzraudzības nodaļas klientu apkalpošanas speciālistiem, lai individuāli atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar pieteikuma atsaukšanu un veiktās apmaksas atgriešanu.

Lai atsauktu pieteikumu

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Traktortehnika” izvēlieties e-pakalpojumu „Traktortehnikas vai tās piekabes atsavināšanas, reģistrācijas un citu aizliegumu atzīmes uzlikšana vai noņemšana.”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu;
 • pieteikuma pārskata sadaļā „Pieteikums” nospiediet pogu „Atsaukt pieteikumu”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas pieteikumam tiks piešķirts statuss „Atsaukts”.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027295; vai pa e-pastu atbalsts@vtua.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā VTUA darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.