Lauku atbalsta dienests

Licencēta rūpnieciskā zveja

1. Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata?

Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Iesniegumu programmā „Licencēta rūpnieciskā zveja" atrodas šeit.

2. Kāda ir pārskata iesniegšanas kārtība?

Juridiskās personas (novadu pašvaldības) divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim par iepriekšējo pusgadu iesniedz pārskatu par Licencēto rūpniecisko zveju.

3. Kā elektroniski ievadīt un iesniegt pārskatu?

Lai iesniegtu kārtējo pārskatu par licencēto rūpniecisko zveju ZM EPS portālā, nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Licencēta rūpnieciskā zveja” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī norādīt pārskata periodu, par kuru iesniedz pieteikumu, izvēloties to no periodu saraksta. Šajā solī arī tiek attēlota pēc autorizācijas iegūtā informācija par pieteikuma iesniedzēju (ZM klientu) - licencētās zvejas organizētāju;
 • 2.solī norādīt datus par ūdenstilpi, kurā veikta licencētā rūpnieciskā zveja. Ir iespējams aizpildīt datus par vairākām ūdenstilpēm. Katrai ūdenstilpei norādīt datus: ūdenstilpes nosaukums, ja norādīta ūdenstilpes nosaukumam vērtība „Cits”, tad manuāli jāprecizē tilpes nosaukums atsevišķā laukā; Ūdenstilpes atrašanās vieta: novads vai pilsēta, ja ir, arī pagasts, ciems;
 • 3.solī norādīt pārskata datus par pārskata periodā realizētajām zvejas atļaujām katrā norādītajā ūdenstilpē. Par katru zvejas atļauju norāda datus: zvejas atļaujas veids, kopējais atļauju skaits, maksa par vienu zvejas atļauju, realizēto atļauju skaits, Zvejas atļauju realizācijā iegūtie līdzekļi, pārskaitījumi valsts pamatbudžetā: pārskaitītā summa, pārskaitījuma izpildes datums, piezīmes;
 • 4. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti. Ja nepieciešams, labo norādītos datus;
 • Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”;
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

4. Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Uzmanību! Pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”.

Lai atrastu iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu, nepieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Mani pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD – Licencēta rūpnieciskā zveja”;

vai

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • sadaļā „Kopsavilkumu un pārskatu iesniegšana” izvēlēties pakalpojumu „Licencēta rūpnieciskā zveja”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu.

5. Kā elektroniski iesniegt pieteikuma labojumus?

Šajā pakalpojumā nav paredzēta iespēja veikt labojumus pieteikumā, kas tika iesniegts LAD. Lietotājam ir iespēja iesniegt LAD ar pieteikumu saistītus papilddokumentus, kuros ietverti pieteikuma labojumi. Vairāk skatīt sadaļā „Kā elektroniski iesniegt ar pieteikumu saistītos papilddokumentus LAD?”

6. Kā elektroniski iesniegt ar pieteikumu saistītos papilddokumentus LAD?

 • Iesniegtam pieteikumam, kas ir statusā „Iesniegts”, „Izvērtēšanā”, var iesniegt papilddokumentu datnes, kuras ietver pieteikumā ievadīto datu labojumus.
 • Lai iesniegtu papilddokumentus, lietotājs izvēlas no pieejamo pieteikumu saraksta attiecīgo pieteikumu, pievieno nepieciešamās papilddokumentu datnes, aizpilda aprakstu par dokumentu un apstiprina šo datu nodošanu LAD.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos Jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.gov.lv. Zvanīt pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00 pa tālruni 67027204.

Tehnisku problēmu gadījumos zvanīt no 6.00 līdz 24.00 pa tālruni 26183569.