Lauku atbalsta dienests

Licencēta amatierzveja – makšķerēšana

1. Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata?

Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Iesniegumu programmā „Licencēta amatierzveja – makšķerēšana" atrodas šeit.

2. Kāda ir pārskata iesniegšanas kārtība?

Pārskatu par Licencēto amatierzveju - makšķerēšanu iesniedz juridiskās personas (novadu pašvaldības) vai fiziskas privātpersonas divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim par iepriekšējo pusgadu.

3. Kā elektroniski ievadīt un iesniegt pārskatu?

Lai iesniegtu kārtējo pārskatu par licencēto amatierzveju-makšķerēšanu ZM EPS portālā, nepieciešams:

 • pakalpojumu sarakstā izvēlēties e-pakalpojumu „Licencētā amatierzveja - makšķerēšana” un nospiest pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī norādīt pārskata periodu, par kuru iesniedz pieteikumu, izvēloties to no periodu saraksta. Šajā solī arī tiek attēlota pēc autorizācijas iegūtā informācija par pieteikuma iesniedzēju (ZM klientu) - Licencētās makšķerēšanas organizētāju;
 • 2.solī norādīt datus par ūdenstilpi, kurā veikta licencētā makšķerēšana. Ir iespējams aizpildīt datus par vairākām ūdenstilpēm. Katrai ūdenstilpei norādīt datus: ūdenstilpes nosaukums (ja tiek norādīta ūdenstilpes nosaukumam vērtība „Cits”, tad manuāli jāprecizē tilpes nosaukums atsevišķā laukā); Ūdenstilpes atrašanās vieta: novads vai pilsēta, ja ir, arī pagasts, ciems;
 • 3.solī norādīt pārskata datus par pārskata periodā realizētajām makšķerēšanas licencēm katrā norādītajā ūdenstilpē. Par katru makšķerēšanas licenci norāda datus: makšķerēšanas licences veids, makšķerēšanas licenču skaits, maksa par makšķerēšanas licenci, realizēto makšķerēšanas licenču skaits, līdzekļi, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, pārskaitījumi valsts budžetā: pārskaitītā summa, pārskaitījuma izpildes datums, piezīmes.
 • 4. solis kalpo kā pieteikuma pārskats, lai pirms pieteikuma iesniegšanas varētu pārliecināties, ka visi dati ir norādīti korekti. Ja nepieciešams, labo norādītos datus.
 • Lai iesniegtu pieteikumu, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu”.
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades un iesniegt pieteikumu vēlāk, nepieciešams nospiest pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

4. Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Uzmanību! Pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”.

Lai atrastu iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu, nepieciešams:

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Mani pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu, kura atbildīgā iestāde un pieteikuma veids ir „LAD – Licencēta amatierzveja-makšķerēšana”;

vai

 • pamata izvēlnē izvēlēties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • sadaļā „Kopsavilkumu un pārskatu iesniegšana” izvēlēties pakalpojumu „Licencēta amatierzveja-makšķerēšana”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu.

5. Kā elektroniski iesniegt pieteikuma labojumus?

Šajā pakalpojumā nav paredzēta iespēja veikt labojumus pieteikumā, kas tika iesniegts LAD. Lietotājam ir iespēja iesniegt ar pieteikumu saistītus papilddokumentus, kuros ietverti pieteikuma labojumi. Vairāk skatīt sadaļā „Kā elektroniski iesniegt ar pieteikumu saistītos papilddokumentus LAD?”

6. Kā elektroniski iesniegt ar pieteikumu saistītos papilddokumentus LAD?

 • Iesniegtam pieteikumam, kas ir statusā „Iesniegts”, „Izvērtēšanā”, var iesniegt papilddokumentu datnes, kuras ietver pieteikumā ievadīto datu labojumus.
 • Lai iesniegtu papilddokumentus, lietotājs izvēlas no pieejamo pieteikumu saraksta attiecīgo pieteikumu, pievieno nepieciešamās papilddokumentu datnes, aizpilda aprakstu par dokumentu un apstiprina šo datu nodošanu LAD.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos Jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.gov.lv. Zvanīt pirmdienās no 8.30 līdz 18.00, no otrdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no 8.30 līdz 16.00 pa tālruņiem 67027204.

Tehnisku problēmu gadījumos zvanīt no 6.00 līdz 24.00 pa tālruni 26183569.