Lauksaimniecības datu centrs

Jauna ganāmpulka reģistrācija

Kāda ir ganāmpulka reģistrācijas kārtība?

Lai reģistrētu jaunu ganāmpulku Lauksaimniecības datu centra (LDC) ganāmpulku reģistrā, dzīvnieku īpašnieks aizpilda iesniegumu vienā no veidiem:

  • LDC mobilajā lietotnē e-LDC;
  • LAD EPS (Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā);
  • iesnieguma veidlapu Nr. 4 LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā Iesniegumi pievieno kā pielikumu;
  • vai, parakstītu ar īpašnieka elektronisko parakstu, nosūta uz e-pastu: pasts@ldc.gov.lv;
  • klātienē LDC.

Ganāmpulks ir lauksaimniecības dzīvnieku kopums, kas pieder vienam īpašniekam. Ganāmpulks ir jāreģistrē pirms dzīvnieku iegādes.

Par ganāmpulka reģistrāciju tiek sagatavots rēķins saskaņā ar iesnieguma saņemšanas dienā spēkā esošo Lauksaimniecības datu centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Pēc ganāmpulka reģistrācijas izziņa ar piešķirto ganāmpulka numuru automātiski tiek nosūtīta uz īpašnieka norādīto e-pastu vai e-adresi.

Vai par jauna ganāmpulka reģistrāciju ir jāmaksā?

Ganāmpulka reģistrācija ir maksas pakalpojums saskaņā ar iesnieguma saņemšanas dienā spēkā esošo Lauksaimniecības datu centra maksas pakalpojumu cenrādi.

Kas var būt ganāmpulka īpašnieks?

Ganāmpulka īpašnieks var būt kā fiziska, tā arī juridiska persona.

Vienai personai iespējams reģistrēt tikai vienu ganāmpulku – atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība", vienai personai nevar būt īpašumā vairāki ganāmpulki, bet ganāmpulkam var piederēt dažādi lauksaimniecības dzīvnieki.

Vai ar šo pakalpojumu es varu reģistrēt dzīvniekus ganāmpulkā vai mainīt īpašumtiesības/pārvietot?

Ar šo pakalpojumu nav iespējams reģistrēt ne jaundzimušos dzīvniekus, ne kustību: pārvietošanu, atsavināšanu vai iegādāšanos ganāmpulkā. Dzīvnieku reģistrācijas un pārvietošanas, t.sk. īpašumtiesību maiņas nosacījumi ir pieejami LDC mājas lapā.

Kas var reģistrēt jaunu ganāmpulku?

Reģistrēt ganāmpulku var dzīvnieku īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

Pilnvarotā persona ganāmpulka reģistrācijas iesniegumam pievieno derīgu pilnvaru.

Pilnvarai (universālpilnvarai vai pilnvarojumam konkrētai darbībai) ir jābūt spēkā esošai. Ja tā nav universālpilnvara, tad jābūt atrunātam, ka pilnvarotā persona var reģistrēt ganāmpulku pilnvaras devēja vārdā.

Fiziskas personas izdotai pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67095069 vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.