Lauksaimniecības datu centrs

Jauna ganāmpulka reģistrācija

Kāda ir ganāmpulka reģistrācijas kartība?

Lai reģistrētu jaunu ganāmpulku Lauksaimniecības datu centra (LDC) ganāmpulku reģistrā, ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu un samaksā par jauna ganāmpulka reģistrāciju:

  • elektroniski, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmu, vai
  • Lauku atbalsta dienests klientus apkalpo klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteiktu klātienes vizīti lūdzam zvanīt pa tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00.

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) reģistrē jaunu ganāmpulku - dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra valsts informācijas sistēmā 7 dienu laikā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 134, punkts 18 līdz 20) pēc dokumentu saņemšanas, pie nosacījuma, kad ir veikta samaksa.

Izziņa par jauna ganāmpulka reģistrāciju ar piešķirto ganāmpulka numuru tiek automātiski nosūtīta uz īpašnieka norādīto e-pasta adresi bez maksas.

Ganāmpulka izziņu var saņemt pa pastu (5 darba dienu laikā).

Izziņas elektroniskā kopija vienmēr būs pieejama lejupielādei Zemkopības ministrijas (ZM) elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Vai par jauna ganāmpulka reģistrāciju ir jāmaksā?

Jauna ganāmpulka reģistrācija ir maksas pakalpojums - Ministru kabineta noteikumi Nr. 10 „Grozījumi MK 2013. g. 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" - maksa (5,69 EUR) par ganāmpulka reģistrāciju.

Kas var būt ganāmpulka īpašnieks?

Ganāmpulka īpašnieks var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

Vienai personai ir iespējams reģistrēt tikai vienu ganāmpulku – atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība", vienai personai nevar būt īpašumā vairāki ganāmpulki.

Vai ar šo pakalpojumu es varu reģistrēt dzīvniekus ganāmpulkā (mainīt īpašumtiesības)?

Šajā pakalpojumā nav iespējams reģistrēt (piesaistīt/atsaistīt/mainīt ) dzīvniekus ganāmpulkā. Dzīvnieku reģistrācijas un pārvietošanas (īpašumtiesību maiņas) nosacījumi ir pieejami LDC mājas lapā.

Kas var iesniegt pieteikumu par jauna ganāmpulka reģistrāciju?

Reģistrēt ganāmpulku var ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.

Pilnvarotai personai kopā ar pieteikumu jauna ganāmpulka reģistrācijai ir jāiesniedz arī derīga pilnvara. Plašāk lasiet sadaļā „Kā rīkoties, ja es esmu ganāmpulka īpašnieka pilnvarotā persona?”

Kā rīkoties, ja es esmu ganāmpulka pilnvarota persona?

Ja esat ganāmpulka īpašnieka pilnvarotā persona un vēl neesat reģistrēti Lauksaimniecības datu centra (LDC) pilnvaroto personu reģistrā, tad:

  • Jūs varat iesniegt elektronisko pieteikumu par jauna ganāmpulka reģistrāciju, izmantojot Zemkopības ministrijas elektronisko pieteikšanās sistēmu, norādot sevi kā pilnvaroto personu, pilnvaras derīguma termiņu, kā arī obligāti pievienojot ar E-ME drošo elektronisko parakstu parakstīto pilnvaras dokumentu (datni). Ar E-ME drošo elektronisko parakstu parakstītiem dokumentiem vienmēr ir paplašinājums *.edoc.

    Pārbaudīt E-dokumentu var šeit.

    Gadījumā, ja spēkā esošs Jūsu pilnvaras dokuments ir reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā, tad, ievadot pieteikumu, Jums būs iespēja lejupielādēt pilnvaras skenēto kopiju un pārliecināties par pilnvaras saturu atbilstoši izvēlētajam pakalpojumam. Nepieciešamības gadījumā Jūs varēsiet pievienot citu elektroniski parakstītu pilnvaras dokumentu.

  • Jūs varat doties ar pilnvaras oriģinālu (uzrādīšanai) uz LDC vai uz Zemkopības ministrijas KAC.

Pilnvaras dokumentam (ģenerālpilnvara vai pilnvarojums par konkrētu darbības sfēru) jābūt spēkā esošam. Pilnvaras dokumenta (ja tas nav ģenerālpilnvara) darbības sfērā jābūt atrunātam, ka pilnvarotā persona var reģistrēt ganāmpulku ganāmpulka īpašnieka vārdā.

LDC vai ZM ministrijas KAC speciālists izskatīs iesniegto pilnvaru.

Ja pilnvaras darbības periods būs spēkā pieteikuma iesniegšanas dienā un pilnvaras darbības sfēra būs atbilstoša, tad speciālists reģistrēs ganāmpulku, pievienojot pieteikumam pilnvaras kopiju.

Pilnvaroto personu Lauksaimniecības datu centra (LDC) pilnvaroto personu reģistrā iekļauj, pamatojoties uz pilnvaras devēja iesniegumu, pilnvaru un pieteikumu jauna ganāmpulka reģistrācijai.

Fiziskas personas izdotai pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai.

Ja LDC speciālists uzskatīs, ka iesniegtā pilnvara neatbilst prasībām, tad pieteikuma iesniedzējs no LDC saņems atteikumu reģistrēt jaunu ganāmpulku.

Kā reģistrēt ganāmpulku, izmantojot Zemkopības ministrijas elektronisko pieteikšanās sistēmu?

Šajā sistēmā ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumu jauna ganāmpulka reģistrācijai:

  • ja Jūs - jaunā ganāmpulka īpašnieks - esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
  • ja Jūs esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā ZM klienta (ganāmpulka īpašnieka) pārstāvis (pilnvarotā persona vai mantojuma aizgādnis).

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67095069 vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.