Lauksaimniecības datu centrs

Jaunas novietnes reģistrācija

Kāda ir novietnes reģistrācijas kartība?

Lai reģistrētu jaunu novietni Lauksaimniecības datu centra (LDC) novietņu reģistrā, novietnes turētājs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu un samaksā par jaunas novietnes reģistrāciju:

  • elektroniski, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmu, vai
  • Lauku atbalsta dienests klientus apkalpo klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteiktu klātienes vizīti lūdzam zvanīt pa tālruni 67095000 darba dienās no plkst. 8.00-20.00.

Izziņa par reģistrēto novietni tiek sagatavota automātiski un bez maksas nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Ja e-pasts nav norādīts, LDC speciālists sagatavo izziņu par jaunas novietnes reģistrāciju ar piešķirto novietnes numuru un 5 darba dienu laikā nosūta to pa pastu (reģistrējot novietni Datu centrā).

Izziņas elektroniskā kopija vienmēr būs pieejama lejupielādei Zemkopības ministrijas (ZM) elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Vai par jaunas novietnes reģistrāciju ir jāmaksā?

Novietnes reģistrācija ir maksas pakalpojums - Ministru kabineta noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis" ir noteikta maksa (5,69 EUR) par novietnes reģistrāciju.

Kas var būt novietnes turētājs?

Novietnes turētājs var būt gan fiziska, gan juridiska persona. Turētājs ir par dzīvniekiem atbildīgā persona konkrētajā novietnē.

Viena persona var būt turētājs vairākās novietnēs.

Vai ar šo pakalpojumu es varu reģistrēt (piesaistīt/atsaistīt) dzīvniekus novietnei?

Šajā pakalpojumā nav iespējams reģistrēt (piesaistīt/atsaistīt) dzīvniekus novietnei. Dzīvnieku reģistrācijas nosacījumi un pakalpojums, kurš nodrošina iespēju reģistrēt dzīvniekus novietnē, pārvietot dzīvniekus uz citu novietni, ir pieejami LDC mājas lapā.

Kas var iesniegt pieteikumu par jaunas novietnes reģistrāciju?

Reģistrēt jaunu novietni var novietnes turētājs vai viņa pilnvarotā persona.

Pilnvarotai personai kopā ar pieteikumu par jaunas novietnes reģistrāciju jāiesniedz arī derīga pilnvara. Plašāk lasiet sadaļā „Kā rīkoties, ja esmu novietnes turētāja pilnvarotā persona?”

Kā rīkoties, ja esmu novietnes turētāja pilnvarotā persona?

Ja esat novietnes turētāja pilnvarotā persona, Jūs varat:

  • iesniegt pieteikumu par jaunas novietnes reģistrāciju, izmantojot Zemkopības ministrijas elektroniskās pieteikšanās sistēmu, obligāti pievienojot ar E-ME drošo elektronisko parakstu parakstīto pilnvaras dokumentu (datni). Ar E-ME drošo elektronisko parakstu parakstītiem dokumentiem vienmēr ir paplašinājums *.edoc.

    Pārbaudīt E-dokumentu var šeit

    Gadījumā, ja Jūsu spēkā esošā pilnvara jau ir reģistrēta Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā, tad, ievadot pieteikumu, Jums būs iespēja lejupielādēt pilnvaras skenēto kopiju un pārliecināties par pilnvaras saturu atbilstoši izvēlētajam pakalpojumam. Nepieciešamības gadījumā Jūs varēsiet pievienot citu elektroniski parakstīto pilnvaras dokumentu.

  • ar pilnvaras oriģinālu (uzrādīšanai) un pieteikumu jaunas novietnes reģistrēšanai varat doties uz Lauksaimniecības datu centru vai ZM Klientu apkalpošanas centru (KAC).

Pilnvaras dokumentam (ģenerālpilnvarai vai pilnvarojumam par konkrētu darbības sfēru) jābūt spēkā esošam. Pilnvaras (ja tā nav ģenerālpilnvara) darbības sfērā jābūt atrunātām, ka pilnvarotā persona var reģistrēt novietni novietnes turētāja vārdā.
Fiziskas personas izdotai pilnvarai jābūt notariāli apstiprinātai.

Ja pilnvaras darbības periods būs spēkā pieteikuma iesniegšanas dienā un pilnvaras darbības sfēra būs atbilstoša, tad LDC speciālists reģistrēs jaunu novietni, pievienojot pieteikumam pilnvaras kopiju.

Ja LDC speciālists uzskatīs, ka iesniegtā pilnvara neatbilst prasībām, tad pieteikuma iesniedzējs no LDC saņems atteikumu jaunas novietnes reģistrēšanai.

Kā reģistrēt novietni, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektroniskās pieteikšanās sistēmu?

Jums ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumu par jaunas novietnes reģistrāciju:

  • ja Jūs esat novietnes turētājs un esat reģistrēti Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
  • ja Jūs esat reģistrēti Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā ZM klienta (novietnes turētāja) pārstāvis (pilnvarotā persona.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67027241; vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.