Lauksaimniecības datu centrs

Izziņa par ganāmpulku

Vai par izziņu ir jāmaksā?

Izziņas sagatavošana ir LDC maksas pakalpojums.

Pakalpojuma cena mainās atkarībā no izvēlētā izziņas veida un izziņas sagatavošanas termiņa:

 • izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) (4,98 EUR par 1 izziņu);
 • izziņa no datubāzes steidzami 2 darbdienu laikā (21,34 EUR par 1 izziņu);
 • izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) (14,23 EUR par 1 izziņu);
 • dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu (ja dokuments iesniegts papīra formā) (4,27 EUR par 1 kopiju).

Kāds ir izziņas sagatavošanas termiņš?

Izziņas sagatavošanas termiņš ir 2 vai 14 dienas (pēc klienta vēlmes).

Ja pieprasītā izziņa tiks sagatavota pirms termiņa, tad Jums tiks paziņots un varēsiet saņemt pasūtīto izziņu ātrāk.

Kāda informācija ir iekļauta standarta izziņā par ganāmpulku?

Standarta izziņā par reģistrētu ganāmpulku ir iekļauta šāda informācija:

 • ganāmpulka reģistrācijas numurs;
 • ziņas par ganāmpulka īpašnieku (īpašnieka vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs, adrese);
 • ganāmpulka pārvaldnieka (mantojuma aizgādņa) vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, adrese).

Standarta izziņā no datu bāzes par stāvokli ganāmpulkā ir iekļauta šāda informācija:

 • ganāmpulka reģistrācijas numurs;
 • ziņas par ganāmpulka īpašnieku (īpašnieka vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs, adrese);
 • dzīvnieku izvietojums ganāmpulka novietnē/novietnēs;
 • ierobežojumi (tiesas liegums, komercķīla);
 • pārraudzības dati (kāda veida pārraudzība, pēdējās kontroles dati).

Ir iespēja saņemt izziņu pēc individuāla pieprasījuma (skatīt sadaļu „Kāda informācija ir iekļauta izziņā, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma?”).

Vairāk par izziņas veidiem un tā izcenojumiem sadaļā „Vai par izziņu ir jāmaksā?”.

Kāda informācija ir iekļauta izziņā, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma?

Šajā izziņā no datubāzes var pieprasīt vēsturiskos datus par iepriekšējiem gadiem, par dzimušajiem vai eksportētajiem dzīvniekiem, tiesas liegumiem, komercķīlām, ražības rādītājiem utt.

Vairāk par izziņas veidiem un tā izcenojumiem sadaļā „Vai par izziņu ir jāmaksā?”.

Kas var pieprasīt izziņu par ganāmpulku?

Pieprasīt izziņu par ganāmpulku var ganāmpulka īpašnieks, viņa pilnvarotā persona vai mantojuma aizgādnis.

Kā pieprasīt izziņu par ganāmpulku, izmantojot Zemkopības Ministrijas elektroniskās pieteikšanās sistēmu?

Jums ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par ganāmpulku:

 • ja Jūs esat ganāmpulka īpašnieks un esat reģistrēts Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
 • ja Jūs esat reģistrēts Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā ZM klienta (ganāmpulka īpašnieka) pārstāvis un esat reģistrēts LDC pilnvaroto personu reģistrā kā ganāmpulka īpašnieka pilnvarotā persona vai mantojuma aizgādnis.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67027241; vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.