Lauksaimniecības datu centrs

Izziņa par novietni (atkārtoti)

Vai par izziņu ir jāmaksā?

Izziņas sagatavošana ir LDC maksas pakalpojums.

Pakalpojuma cena mainās atkarība no izvēlēta izziņas veida un izziņas sagatavošanas termiņa:

  • izziņa no datubāzes par novietni 14 dienu laikā (4,98 EUR par 1 izziņu);
  • izziņa no datubāzes par novietni steidzami 2 darbdienu laikā (21,34 EUR par 1 izziņu);
  • izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma 14 dienu laikā (14,23 EUR par 1 izziņu) - izziņā var pieprasīt vēsturiskus datus par iepriekšējiem gadiem, par dzimušajiem vai eksportētajiem dzīvniekiem, tiesas liegumiem, komercķīlām, ražības rādītājiem utt.);
  • novietnes kartītes kopija no arhīva ar apliecinājumu 2 vai 14 dienu laikā, ja dokuments iesniegts papīra formā (4,27 EUR par 1 kopiju).

Kāds ir izziņas sagatavošanas termiņš?

Izziņas tiek sagatavotas 2 vai 14 dienu laikā - atkarībā no pieprasītāja vēlmes.

Ja pieprasītā izziņa tiks sagatavota pirms noteiktā termiņa, LDC speciālists sazināsies ar Jums un varēsiet saņemt pasūtīto izziņu ātrāk.

Kāda informācija ir iekļauta standarta izziņā par novietni?

Standarta izziņā no datubāzes ir iekļauta šāda informācija:

  • ziņas par novietni (reģistrācijas numurs, novietnes adrese);
  • ziņas par novietnes turētāju (turētāja vārds, uzvārds/nosaukums, personas kods/reģistrācijas numurs);
  • karte ar atzīmētu novietnes atrašanās vietu.

Ir iespēja saņemt izziņu pēc individuāla pieprasījuma.

Vairāk par izziņas veidiem un tā izcenojumiem sadaļā „Vai par izziņu ir jāmaksā?”.

Kas var pieprasīt izziņu par novietni?

Pieprasīt izziņu par novietni var novietnes turētājs vai viņa pilnvarotā persona.

Kā pieprasīt izziņu par novietni, izmantojot Zemkopības ministrijas elektroniskās pieteikšanās sistēmu?

Jums ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu par novietni:

  • ja Jūs esat novietnes turētājs un esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
  • ja Jūs esat reģistrēts Zemkopības ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā ZM klienta (novietnes turētāja) pārstāvis un esat reģistrēti LDC pilnvaroto personu reģistrā.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027240, 67027241; vai pa e-pastu ldc@ldc.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā LDC darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.