Valsts augu aizsardzības dienests

Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums

 1. Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu par kārtējā gada ražai audzētajiem kultūraugiem iespējams iesniegt no 01.09.2019 līdz 20.12.2019.

  No 01.09.2019 līdz 31.12.2019 var iesniegt kopsavilkuma labojumus (precizējumus).

Kāda ir kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšanas kārtība?

1. E-pakalpojuma "Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu iesniegšana" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Zemkopības ministrijas Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk - ZM EPS) autorizēts lietotājs (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai Pakalpojums būtu pieejams, pieteikuma iesniedzējs pieslēdzas ZM EPS portālam kā Zemkopības ministrijas klients (turpmāk – ZM klients) vai klienta pārstāvis.

3. Lai iesniegtu kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu (turpmāk arī – pieteikums), pieteikuma iesniedzējs autorizējas ZM EPS, aizpilda un iesniedz kopsavilkumu Valsts Augu aizsardzības dienestam (turpmāk - VAAD).

4. Saskaņā ar Ministru Kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” saimniecībām, kas īpaši jutīgajās teritorijās apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 ha un lielākā platībā, kā arī audzē dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus 3 ha un lielākā platībā, un lieto mēslošanas līdzekļus, ir jāsagatavo un VAAD jāiesniedz kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējā gada ražu. Ar normatīvo aktu var iepazīties VAAD mājas lapā.

5. Kopsavilkumu par pašreizējo gada ražu var iesniegt vienreiz gadā no 1. septembra līdz 30. novembrim. Kopsavilkuma labojumus var iesniegt no 1. septembra līdz 31.decembrim.

6. Kopsavilkumā jānorāda: viena vai vairākas faktiskās saimniecības (zemes) adreses īpaši jutīgajās teritorijās, kur tiek lietoti mēslošanas līdzekļi, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība, mēslotā platība, izlietotais mēslojums (organiskie mēsli, minerālmēsli), saimniecībā turētie lauksaimniecības dzīvnieki, saimniecībā audzētie kultūraugi.

7. Pēc kopsavilkuma iesniegšanas VAAD, lietotājam tiek paziņots VAAD piešķirtais pieteikuma numurs.

8. VAAD veic kopsavilkuma pārbaudi, kā rezultātā tiek pieņemts viens no šādiem lēmumiem:

 • atgriezt precizēšanai – VAAD pieprasa pieteikuma iesniedzēju precizēt pieteikumā norādīto informāciju;
 • apstiprināt.

9. Ja kopsavilkums ir atgriezts precizēšanai, tad pieteikuma iesniedzējs izlabo/papildina pieteikumu un iesniedz pieteikumu uz atkārtotu izskatīšanu.

10. Ja kopsavilkums ir apstiprināts un labojumu iesniegšanas periods nav beidzies, tad pieteikuma iesniedzējam ir iespēja pēc savas iniciatīvas iesniegt kopsavilkuma labojumus.

11. Ja ir nokavēts kopsavilkuma un tā labojumu iesniegšanas periods, tad kopsavilkumu ir iespējams iesniegt klātienē vienā no VAAD reģionālajām nodaļām.

Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata ?

Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumu, atrodas
šeit.

Kā elektroniski iesniegt kopsavilkumu?

Svarīga informācija: kopsavilkumu (turpmāk – pieteikums) par aktuālā gada ražu var iesniegt vienreiz gadā no 1. septembra līdz 30. novembrim.

1. solī tiek rādīti kopsavilkuma iesniedzēja, kurš ir reģistrēts ZM klientu reģistrā kā klients (turpmāk – ZM klients), dati bez iespējas labot. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

2. solī norādiet atbildīgās personas, ar kuru VAAD sazināsies nepieciešamības gadījumā, kontakta datus. Ja pieteikuma iesniedzējs ir ZM klienta pārstāvis, tad pieteikuma iesniedzēja personas dati tiek automātiski rādīti kā atbildīgās personas dati. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

3. solī norādiet pasta adresi. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

4. solī norādiet Faktiskās saimniecības zemes adresi (adreses), kur tiek lietoti mēslošanas līdzekļi. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

5. solī norādiet lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un mēsloto platību. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

6. solī norādiet datus par izlietotajiem organiskajiem mēsliem (ja tādi ir lietoti). Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

7. solī norādiet datus par izlietotajiem minerālmēsliem (ja tādi ir lietoti). Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

8. solī obligāti norādiet datus par saimniecībā turētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

9. solī obligāti norādiet informāciju par visiem saimniecībā audzētajiem kultūraugiem. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

10. solī pirms pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu:

 • Ja nevēlaties saņemt e-pasta ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu, tad noņemiet atzīmi laukā „vēlos saņemt uz e-pastu ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu” (ekrāna apakšējā sadaļā);
  Ziņojumi tiks sūtīti licences turētājam uz ZM klientu reģistrā norādīto e-pastu un pieteikuma iesniedzējam uz ZM EPS portāla lietotājā profilā norādīto e-pastu;

 • Ja esat pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu„Iesniegt pieteikumu”;

 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

Kā atrast esošo pieteikumu (kopsavilkuma sagatavi), lai turpinātu ievadi?

Svarīga informācija: pieteikums (kopsavilkums) ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”.

Iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu var atrast sekojoši:

 • pamata izvēlnē izvēlaties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlaties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir „Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums".

vai

 • pamata izvēlnē izvēlaties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Kopsavilkumu un pārskatu iesniegšana” izvēlaties e-pakalpojumu „Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums";
 • e-pakalpojuma „Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums" piedāvātajā pieteikumu sarakstā izvēlaties nepieciešamo pieteikumu.

Kā elektroniski iesniegt kopsavilkuma labojumus?

Svarīga informācija: kopsavilkuma labojumus var iesniegt no 1. septembra līdz 31.decembrim.

Pieteikums ir pieejams labošanai, ja pieteikums ir statusā „Iesniegts” vai „Apstiprināts”, vai „Atgriezts precizēšanai”.

Lai iesniegtu pieteikuma labojumus:

 • pamata izvēlnē izvēlaties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlaties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir„Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums”;
 • pieteikuma pārskata sadaļā „Pieteikums” nospiediet pogu Pieteikt labojumu”;
 • veiciet nepieciešamos pieteikuma datu labojumus;
 • pirms pieteikuma labojumu iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums”: ja esat pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu„Iesniegt pieteikuma labojumus”; ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu„Iesniegt pieteikuma labojumus vēlāk”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma labojumu iesniegšanas sistēma izveido jaunu pieteikuma versiju, kuru var apskatīt pieteikuma pārskata sadaļā „Pieteikums”.

Visas iesniegtās VAAD pieteikuma versijas (t.sk. oriģinālu) var apskatīt un lejupielādēt pieteikuma pārskata sadaļā „Iesniegtie labojumi”.

Vai var atsaukt iesniegto kopsavilkumu vai tā labojumus?

Šajā pakalpojumā nav paredzēta iespēja atsaukt kopsavilkumu vai tā labojumus.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu pa tālruni +371-67550920 vai pa e-pastu: jelena.rundane@vaad.gov.lv

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā VAAD darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.