Valsts augu aizsardzības dienests

Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem

 1. Jums ir jāsagatavo un jāiesniedz pārskats no 01.01.2019 līdz 30.04.2019.

  No 01.01.2019 līdz 01.05.2019 varēsiet iesniegt pārskata labojumus.

Kāda ir pārskata iesniegšanas kārtība?

1. E-pakalpojuma "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem" (turpmāk – Pakalpojums) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Zemkopības ministrijas Elektroniskās pieteikšanās sistēmās (turpmāk - ZM EPS) autorizēts lietotājs (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) lieto Pakalpojumu.

2. Lai Pakalpojums būtu pieejams, pieteikuma iesniedzējs pieslēdzas ZM EPS portālam kā Zemkopības ministrijas klients (turpmāk – ZM klients) vai klienta pārstāvis.

3. Lai iesniegtu pārskatu par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem (turpmāk tekstā - „AAL”), pieteikuma iesniedzējs autorizējas ZM EPS, aizpilda un iesniedz pārskatu Valsts augu aizsardzības dienestam (turpmāk - VAAD).

4. Pārskatu par gala lietotājam izplatītajiem AAL var iesniegt vienreiz gadā no 1.janvāra līdz 1.aprīlim. Pārskata labojumus var iesniegt no 1.janvāra līdz 1.maijam.

5. Ja pārskata iesniedzējam (ZM klientam) pieder licences par vairākām AAL izplatīšanas vietām (filiālēm), tad pārskata iesniedzējs datus par izplatītajiem AAL no minētajām izplatīšanas vietām iesniedz vienā pārskatā.

6. Pārskatā jānorāda: izplatītā AAL nosaukums (viens vai vairāki), izplatīto AAL līdzekļu apjoms gala lietotājam.

7. Pēc pārskata iesniegšanas VAAD, lietotājam tiek paziņots VAAD piešķirtais pieteikuma numurs.

8. VAAD veic pārskata pārbaudi, kā rezultātā tiek pieņemts viens no šādiem lēmumiem:

 • atgriezt precizēšanai – VAAD pieprasa pieteikuma iesniedzēju precizēt pārskatā norādīto informāciju;
 • apstiprināt.

9. Ja pārskats ir atgriezts precizēšanai, tad pieteikuma iesniedzējs izlabo/papildina pārskatu un iesniedz uz atkārtotu izskatīšanu.

10. Ja pārskats ir apstiprināts un labojumu iesniegšanas periods nav beidzies, tad pieteikuma iesniedzējam ir iespēja pēc savas iniciatīvas iesniegt pārskata labojumus.

11. Ja ir nokavēts pārskata un tā labojumu iesniegšanas periods, tad pārskatu ir iespējams iesniegt klātienē vienā no VAAD reģionālajām nodaļām.

Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata ?

Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Pārskatu par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem, atrodas
šeit.

Kā elektroniski iesniegt pārskatu?

Svarīga informācija: pārskatu (turpmāk – pieteikums) par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem (tālāk tekstā – AAL) var iesniegt vienreiz gadā no 1. janvāra līdz 1. aprīlim.

1. solī tiek rādīti pārskata iesniedzēja (licences turētāja, kurš ir reģistrēts ZM klientu reģistrā kā klients, turpmāk – ZM klients) dati bez iespējas labot. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

2. solī norādiet atbildīgās personas, ar kuru VAAD sazināties nepieciešamības gadījumā, kontaktdatus. Ja pieteikuma iesniedzējs ir ZM klienta pārstāvis, tad pieteikuma iesniedzēja personas dati tiek automātiski rādīti kā atbildīgās personas dati. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

3. solī norādiet pārskatā datus par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem gala lietotājam. Ja jānorāda liels datu apjoms, pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties datu ievades veidu „Ielāde no .csv faila”. CSV datnes sagatavošanas instrukcija atrodas šeit. Lai turpinātu ievadi, nospiediet pogu „Saglabāt un turpināt”.

4. solī pirms pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu:

 • Ja nevēlaties saņemt e-pasta ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu, tad noņemiet atzīmi laukā „vēlos saņemt uz e-pastu ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu” (ekrāna apakšējā sadaļā);

Ziņojumi tiks sūtīti licences turētājam uz ZM klientu reģistrā norādīto e-pastu un pieteikuma iesniedzējam uz ZM EPS portāla lietotājā profilā norādīto e-pastu;

 • Ja esat pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu”;
 • Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

Kā atrast esošo pārskata sagatavi, lai turpinātu ievadi?

Svarīga informācija: pārskats (turpmāk - pieteikums) ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”.

Iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu var atrast sekojoši:

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem".

vai

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Kopsavilkumu un pārskatu iesniegšana” izvēlieties e-pakalpojumu „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem";
 • e-pakalpojuma „Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem" piedāvātajā pieteikumu sarakstā izvēlieties nepieciešamo pieteikumu.

Kā elektroniski iesniegt pārskata labojumus?

Svarīga informācija: pārskata labojumus (turpmāk - pieteikums) var iesniegt no 1. janvāra līdz 1. maijam. Pieteikumu var atvērt labošanai, ja pieteikums ir statusā „Iesniegts” vai „Apstiprināts”, vai „Atgriezts precizēšanai”.

Lai iesniegtu pieteikuma labojumus:

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pieteikumi”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu, kura pieteikuma veids ir„Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem”;
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums” nospiediet pogu „Pieteikt labojumu”;
 • veiciet nepieciešamos pieteikuma datu labojumus;
 • pirms pieteikuma labojumu iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums”:
 • ja esat pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikuma labojumus”;
 • ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu Iesniegt pieteikuma labojumus vēlāk”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma labojumu iesniegšanas sistēma izveido jaunu pieteikuma versiju, kuru var apskatīt pieteikuma pārskata sadaļā „Pieteikums”.

Visas iesniegtās VAAD pieteikuma versijas (t.sk. oriģinālu) var apskatīt un lejupielādēt pieteikuma pārskata sadaļā „Iesniegtie labojumi”.

Vai var atsaukt iesniegto pārskatu vai tā labojumus?

Šajā pakalpojumā nav paredzēta iespēja atsaukt pārskatu vai tā labojumus.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67550921 vai pa e-pastu: vija.lazdauska@vaad.gov.lv

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā VAAD darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.