Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Izziņa no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas

Kur atrodas Lietotāja Rokasgrāmata?

 • Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Iesniegumu programmā „Izziņa no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas" atrodas šeit.

 • Rokasgrāmata, kā elektroniski aizpildīt un iesniegt Iesniegumu programmā „Izziņa no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas" „universālajā” režīmā atrodas šeit.

 • Vairāk skatīt šeit.

Kas var pieprasīt izziņu?

Traktortehnikas īpašnieks/turētājs par savā īpašumā/turējumā esošo traktortehniku (piekabi). Traktortehnikas īpašnieks var būt juridiska vai fiziska persona.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr.519 "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija" 8.punktu, fiziskā persona rakstiski informāciju par tai piederošiem transportlīdzekļiem ir tiesīga bez maksas saņemt ne biežāk kā divas reizes gadā.

Juridiskas personas var pieprasīt izziņu par trešās personas īpašumā/turējumā esošo traktortehniku (izmantot pakalpojumu paplašinātā „universālajā” režīmā) pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumu Nr.519 "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija" 4.punktu, informācija par fiziskajai personai piederošiem transportlīdzekļiem (traktortehnikas vai tās piekabes vienību), identificējot personas datus, ir ierobežotas pieejamības informācija.

Minēto informāciju ir tiesības iegūt:

 • tiesībaizsardzības iestādēm;
 • valsts un pašvaldību iestādēm;
 • zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem advokātiem, veicot amata pienākumus;
 • sertificētiem administratoriem maksātnespējas lietās attiecībā uz parādnieka pārstāvjiem;
 • kredītiestādēm, finanšu iestādēm, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumus, un apdrošināšanas sabiedrībām par fizisku personu, ar kuru tās dibina, groza vai izbeidz līgumsaistības;
 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam tā darbības nodrošināšanai.

Šajā gadījumā juridiskas personas pārstāvim nepieciešams:

 • noslēgt līgumu par juridiskas personas sadarbību ar VTUA;
 • reģistrēt juridisko personu Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klientu.

Lai uzzinātu vairāk par iespēju izmantot pakalpojumu paplašinātā „universālajā” režīmā atbilstošo juridisko personu pārstāvjus lūdzam sazināties ar VTUA klientu apkalpošanas speciālistiem.

Kāda informācija ir iekļauta izziņā?

Izziņā par traktortehnikas (piekabes) tehnisko apskati (bezmaksas)

ir iekļauta šāda informācija:

 • Marka – Modelis;
 • TA derīguma termiņš (kā teksts).

Standarta izziņā par traktortehnikas (piekabes) vienībām ir iekļauta šāda informācija (par vienu vienību):

 • Valsts Numura zīme
 • Marka
 • Modelis
 • Reģistrācijas datums
 • Loma (Īpašnieks un/vai Turētājs)
 • Noņemšanas datums (ja prasīts)
 • TA (ir nav)

Detalizētajā par traktortehnikas (piekabes) vienībām ir iekļauta šāda informācija (par vienu vienību):

Traktortehnikas pamatdati:

 • Valsts Numura zīme
 • Reģistrācijas apliecības nr.
 • Rūpnīcas (šasijas) nr.
 • Marka
 • Modelis
 • Masa
 • Jauda
 • Krāsa
 • Reģistrācijas datums
 • Reģistrācijas pamatojums
 • Īpašnieks (Vārds uzvārds / Nosaukums, Reģ. nr/PK, Teritorija)
 • Turētājs (Vārds uzvārds / Nosaukums, Reģ. nr/PK, Teritorija)
 • Izlaides gads
 • Datums, kad traktortehnika neņemta no uzskaites (noņemtajiem)
 • Noņemšanas pamatojums (noņemtajiem)
 • Reģistrācijas vieta

Dati par tehniskām apskatēm

 • TA veikšanas datums
 • TA dublikāts
 • TA rezultāts (atļauts/atļauts ar aizrādījumiem/jānovērš trūkumi/..)
 • TA derīga līdz

Dati par liegumiem

Pēc saņēmēja kompetences (a) dati netiek sniegti, b) tiek sniegta atbilde jā ir / nē nav, c) tiem sniegti detalizēti dati):

 • Lieguma uzlikšanas datums
 • Lieguma veids
 • Lieguma uzlicēja institūcija

Dati par komercķīlām
Pēc saņēmēja kompetences: (a) dati netiek sniegti, b) tiek sniegta atbilde jā ir / nē nav, c) tiem sniegti detalizēti dati):

 • Pieteikums nr.
 • Pieteikuma datums
 • Ķīlas numurs
 • Ķīlas datums
 • Ķīlas ņēmējs

Dati par traktortehnikas (piekabes) iepriekšējo īpašnieku/turētāju:

 • Īpašnieks (Vārds uzvārds / Nosaukums, Reģ. nr/PK, Teritorija)
 • Datums, kad traktortehnika neņemta no uzskaites (noņemtajiem)
 • Noņemšanas pamatojums (noņemtajiem)
 • Reģistrācijas vieta

Vai par izziņu ir jāmaksā?

Skatīt cenrādi šeit

Kāds ir izziņas sagatavošanas termiņš?

Izziņas elektronisko versiju var saņemt uzreiz (ja izziņa ir bezmaksas vai pakalpojums ir pieejams paplašinātā „universālajā” režīmā) vai pēc izziņas apmaksas, ja apmaksa ir veikta elektroniski Zemkopības Ministrijas elektronisko pieteikšanas sistēmā (tālāk tekstā - ZM EPS).

Ja izziņa ir par maksu un izziņas apmaksa ir veikta ārpus ZM EPS, tad izziņas elektroniskā versija kļūs pieejama, kad VTUA klientu apkalpošanas speciālists pārliecināsies par veiktu apmaksu un apstiprinās pieteikumu izziņas izsniegšanai.

Svarīga informācija: Visas izziņas, kuras ir pieprasītas papīra veidā tiek apliecinātas ar VTUA direktora parakstu Rīgā. Ja vēlaties ātri saņemt pieprasīto izziņu, kā izziņas saņemšanas vietu norādiet Rīgas VTUA tehniskās uzraudzības nodaļas biroju.

Sagatavotās izziņas uz reģionālām klientu apkalpošanas nodaļām tiek piegādātas 1 reizi nedēļā. Lūdzu, sazinieties ar izvēlētās reģionālās VTUA tehniskās uzraudzības nodaļas klientu apkalpošanas speciālistiem un pārliecināties, ka izziņa ir piegādāta birojā, pirms dodaties saņemt izziņu.

Kā elektroniski iesniegt pieteikumu?

Jums ir iespēja elektroniski pieprasīt izziņu:

 • ja Jūs esat traktortehnikas īpašnieks/turētājs un esat reģistrēti Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā klients;
 • ja Jūs esat reģistrēti Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā pārstāvis (pilnvarotā persona) ZM klientam (traktortehnikas īpašniekam/turētājam);
 • ja Jūs esat reģistrēti Zemkopības Ministrijas (ZM) klientu reģistrā kā pārstāvis ZM klientam (juridiskai personai, kurai ir piešķirtas tiesības izmantot šo pakalpojumu paplašinātā „universālajā” režīmā).

Papildus skatīt sadaļu „Kas var pieprasīt izziņu?”

Lai ievadītu un iesniegtu pieteikumu

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Traktortehnika” izvēlieties e-pakalpojumu „Izziņa no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas” un nospiediet pogu „Pieteikties”;
 • 1. solī norādiet izziņas pieprasījumu;
 • 2. solī norādiet izziņas saņemšanas veidu: elektroniski vai klātienē (papīra veidā ar VTUA direktora parakstu);

  Svarīga informācija: juridiskais spēks ir tikai papīra izziņai ar VTUA direktora parakstu un izziņu var saņemt tikai klātienē. Pieprasītas papīra izziņas netiek sūtītas pa pastu.

  Papildus ir iespēja norādīt, ka vēlaties saņemt uz e-pastu ziņojumus par pieteikuma apstrādes gaitu: uz e-pastu saņemsiet ziņojumus par to, ka pieteikumam ir mainīts statuss, portālā var apskatīt un lejupielādēt pieprasīto izziņu;

 • 3. solī pirms pieteikuma iesniegšanas pārliecinieties par pieteikumā norādīto datu korektumu:

  Ja esiet pārliecināti par pieteikumā norādīto datu korektumu, tad, lai iesniegtu pieteikumu, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu”;

  Ja vēlaties tomēr atgriezties pie pieteikuma ievades vai iesniegt pieteikumu vēlāk, nospiediet pogu „Iesniegt pieteikumu vēlāk”.

Kā atrast esošo pieteikumu, lai turpinātu ievadi?

Svarīga informācija: pieteikums ir pieejams ievadei tikai statusā „Sagatavošanā”.

Iepriekšējā reizē saglabāto pieteikumu var atrast sekojoši:

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Traktortehnika” izvēlieties

  e-pakalpojumu „Izziņa no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas”;

 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlieties nepieciešamo pieteikumu.

Kā elektroniski atsaukt iesniegto pieteikumu?

Svarīga informācija: izmantojot ZM elektronisko pieteikšanas sistēmu (ZM EPS) ir iespējams atsaukt pieteikumu, ja pieteikums ir statusā „Iesniegts” un nav apmaksāts pieteikuma rēķins par VTUA maksas pakalpojumu (gadījumā, ja pakalpojums ir par maksu).

Ja vēlaties atsaukt pieteikumu, par kuru ir veikta apmaksa, Jums nepieciešams sazināties ar VTUA tehniskās uzraudzības nodaļas klientu apkalpošanas speciālistiem, lai individuāli atrisinātu jautājumus, kas saistīti ar pieteikuma atsaukšanu un veiktās apmaksas atgriešanu.

Lai atsauktu pieteikumu

 • pamata izvēlnē izvēlieties sadaļu „Pakalpojumi”;
 • no piedāvātā pakalpojumu saraksta sadaļā „Traktortehnika” izvēlieties e-pakalpojumu „Izziņa no Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas”;
 • no piedāvātā pieteikumu saraksta izvēlēties nepieciešamo pieteikumu;
 • pieteikuma pārskatā sadaļā „Pieteikums”
 • nospiest pogu „Atsaukt pieteikumu”.

Pēc veiksmīgas pieteikuma atsaukšanas pieteikumam tiek piešķirts statuss „Atsaukts”.

Informācija par iesnieguma aizpildīšanu: 67027295; vai pa e-pastu atbalsts@vtua.gov.lv.

Neprecīzi aizpildīta iesnieguma gadījumā VTUA darbinieks sazināsies ar Jums pa iepriekš Jūsu norādīto telefona numuru vai e-pastu.